Arjan

Over vijf jaar zie ik mezelf met een groep mensen in een bos lopen. Terwijl we daar lopen, communiceer en werk ik samen met de bomen en planten op een manier die even vanzelfsprekend voor mij is als de manier waarop ik met mensen communiceer en samenwerk. We ontvangen helende kracht, liefde en wijsheid van de bomen en planten en geven iets van onze wijsheid, liefde en helende kracht aan hen terug. Op die manier leveren we een bijdrage aan het herstel van de ecologische balans op aarde.”

“Vanaf het moment dat deze droom voor mij helder was, heb ik de wens uitgesproken om (nog meer) teamleden aan te trekken die niet alleen een passie voor natuurlijke gezondheid en persoonlijke ontwikkeling hebben, maar ook een hartsverbinding met bomen en planten. Die kwamen vervolgens ook op ons pad. En bleken – niet geheel toevallig – ook al rijkelijk in ons team aanwezig te zijn.”

“Mijn vijf sterkste punten zijn:

  • strategie,
  • actiegerichtheid,
  • maximaliseren,
  • leergierigheid en
  • input.

Deze sterke punten heb ik onder meer gebruikt om – uit diverse bronnen – informatie voor Wellness Consultants te verzamelen, te ordenen en – samen met Joyce – uit te proberen en op basis van onze eigen ervaringen hiermee vervolgens een training voor onze teamleden te ontwikkelen.

Dezelfde sterke punten gebruik ik op dit moment om – door middel van eco-systeem opstellingen, door systemisch met bomen en planten te spelen en door regelmatig bij bomen te mediteren – te leren hoe ik met bomen en planten kan communiceren en samenwerken.”