Opstellingen

Steeds terugkerende negatieve gemoedstoestanden, psychische problemen, lichamelijke klachten of problemen op het gebied van werk en inkomen, relaties en seksualiteit kunnen veroorzaakt worden door een onbewuste verstrikking met een lid uit de familie van herkomst.

Zo’n onbewuste verstrikking met een familielid kan ontstaan wanneer een belangrijke gebeurtenis of lid uit het familiesysteem van vader of moeder verzwegen, vergeten of buitengesloten is.

De waarheid maakt vrij

De essentie van een opstelling is dat we met liefde zien en horen wat er is. Hierbij kijken en luisteren we in het bijzonder naar dat wat buitengesloten is. Of anders gezegd: dat wat vergeten, verzwegen of buitengesloten is, wordt alsnog zichtbaar gemaakt, uitgesproken en doorvoeld en alle familieleden krijgen alsnog de plaats toegewezen die hen toekomt. Keer op keer blijkt dat  een diep helende werking te hebben. Door de realiteit met liefde onder ogen te zien, kunnen we bevrijd worden van onze verstrikkingen. Door te erkennen en te achten wat er is, kan de liefde weer gaan stromen.

Hoe het werkt

In familie-opstellingen werken we met representanten van familie-leden om inzicht te krijgen in de verborgen dynamiek tussen de leden van een familie-systeem. Daartoe stellen we de representanten letterlijk op in de ruimte. Wanneer we dat doen, blijken de representanten keer op keer gedachten, gevoelens en gedragsimpulsen te krijgen die overeenstemmen met de – vaak onbewuste – gedachten, gevoelens en gedragsimpulsen van diegene die zij representeren. Tijdens onze workshops met familieopstellingen zijn de deelnemers met een opstellingsvraag representant in elkaars opstelling. Daarnaast kun je ook als representant aan zo’n workshop deelnemen.

Systemisch werk

In het systemisch werk hebben we gaandeweg geleerd dat we op deze manier elk deel van een groter geheel kunnen opstellen. Dus niet alleen familie-leden, maar bijvoorbeeld ook lichaamsdelen, delen van een organisatie of delen van de samenleving. Dit soort opstellingen noemen we dan gezondheidsopstellingen, organisatie-opstellingen of maatschappelijke opstellingen. Op een soortgelijke manier kunnen we ook delen van een eco-systeem opstellen.

Deskundige begeleiding

Arjan volgde in 2013 en 2014 de intensieve 1,5 jarige opleiding “Interculturele familieopstellingen en systemisch werk” bij Desiree van der Krogt van Bureau Iksa in Alkmaar. Hiermee werd een solide basis onder zijn werk als begeleider van opstellingen gelegd. Om zich te specialiseren in opstellingen rondom ziekte en gezondheid volgde hij in 2015 de gelijknamige internationale training van 3 x 3 dagen die door Stephan Hausner en Bibi Schroder aan het Bert Hellingerinstituut in Groningen gegeven werd. In maart 2016 was hij bovendien in de gelegenheid om Bert Hellinger, de oude meester en grondleggger van het systemisch werk, zelf vier dagen aan het werk te zien. En in 2021 start hij bij het Bert Hellingerinstituut met een opleiding voor het begeleiden van organisatieopstellingen.

Heb je een opstellingsvraag of wil je als representant aan een opstelling deelnemen?