Bevrijd je zelf van onbewuste verstrikkingen met leden of delen van je systeem, zodat geld, kracht en liefde weer overvloedig in jouw leven, relatie en/of organisatie kan stromen.

Soms lopen we in ons leven tegen problemen aan, die we niet kunnen verklaren uit dat wat we zelf in ons leven hebben meegemaakt. Of een behandeling, therapie, werkwijze of methode die bij anderen wel effectief is, blijkt bij ons niet te werken. Hoe graag we ook willen en hoe hard we ook ons best doen, keer op keer belanden we in dezelfde situatie.

Bert Hellinger heeft ontdekt dat de diepere oorzaak van dit soort problemen een onbewuste verstrikking met het lot van een familielid kan zijn. Zo’n onbewuste verstrikking kan tot uiting komen in gezondheidsklachten, problemen op het gebied van relaties en seksualiteit, grote uitdagingen op het gebied van werk of inkomen, blokkades op onze stem en/of psychische problematiek.

Zo’n onbewuste verstrikking kan ontstaan wanneer een belangrijke gebeurtenis of lid uit het familiesysteem van vader of moeder verzwegen, vergeten of buitengesloten is. Het gaat dan altijd om gebeurtenissen die traumatisch of taboe waren. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan een eerdere relatie van een (groot)ouder, (groot)moeders die in het kraambed overleden zijn, miskramen of kinderen die jong overleden zijn, ervaringen in oorlogstijd of gebeurtenissen die volgens de heersende moraal taboe zijn of waren, zoals moord en doodslag, (de dreiging van) geestelijk, lichamelijk of seksueel geweld, een relatie met iemand van een ander geloof, een buitenechtelijke relatie of homoseksualiteit.

In een familieopstelling wordt zo’n onbewuste verstrikking door middel van representanten zichtbaar gemaakt. Hierbij kijken en luisteren we in het bijzonder naar dat wat buitengesloten is. Of anders gezegd: dat wat vergeten, verzwegen of buitengesloten is, wordt alsnog zichtbaar gemaakt, uitgesproken en doorvoeld. En alle familieleden krijgen alsnog de plaats toegewezen die hen toekomt. Keer op keer blijkt dat een diep helende werking te hebben. Door de realiteit met liefde onder ogen te zien, kunnen we bevrijd worden van onze verstrikkingen. Door te erkennen en te achten wat er is, kan de liefde weer gaan stromen.

Bij het doen van familieopstellingen werken we niet met de echte familieleden, maar met representanten. Degene die een opstelling wil laten doen stelt deze – op aangeven van de begeleider – in de ruimte op. Eenmaal in de opstelling krijgen de representanten gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties en gedragsimpulsen die overeenkomen met de ervaringen van degenen die zij representeren.

Door het stellen van vragen, verplaatsen van mensen in de ruimte en het laten uitspreken van rituele zinnen wordt gaandeweg duidelijk wat er aan de hand is en wat er nodig is om de binding, orde en balans in het familiesysteem te herstellen. Iedere familieopstelling heeft daarbij zijn eigen unieke dynamiek. Het uiteindelijke doel is dat de liefde weer kan stromen. En dat komt niet alleen ten goede aan de client, maar aan zijn of haar hele familiesysteem.

Programma

Tijdens een workshop doen we meerdere opstellingen. De deelnemers met een opstellingsvraag nemen in elkaars opstelling de rol van representant op zich. Het is ook mogelijk om alleen als representant deel te nemen.

Feedback van eerdere deelnemers

“Graag wil ik jé laten weten dat mijn darmprobleem helemaal weg is. Dat de opstelling zijn werk heeft gedaan en dat ik daar Ontzettend dankbaar voor ben. Liefs, Heide”

“De radioloog geeft aan dat de non-hodkin uit mijn lichaam is verdwenen en de bestraling is gelukt. Conform uitslag familieopstelling. Groetjes, Hennie”

“Afgelopen vrijdag heb ik voor het eerst sinds 23 jaar weer contact gehad met mijn vader. Het was erg fijn van beide kanten. Groeten, Annette.”

Begeleiding

Deze workshop wordt gegeven door Arjan Verschuur. Begin 2014 voltooide hij de 1,5 jarige taoïstisch georiënteerde opleiding Interculturele Familieopstellingen en Systemisch Werk bij Desiree van der Krogt van Buro Iksa te Alkmaar. Vanaf dat moment begeleidt hij zeer regelmatig familieopstellingen. In 2015 volgde hij bij Stephan Hausner en Bibi Schroder de internationale training Constellations on Health and Illness (3 x 3 dagen). In maart 2016 was hij in de gelegenheid om Bert Hellinger zelf aan het werk te zien tijdens het 3-daagse seminar New Family Constellations in the service of Peace.

Aantal deelnemers en investering

Aan een dagworkshop kunnen maximaal 5 mensen met een opstellingsvraag deelnemen en een onbeperkt aantal representanten.

Deelname vraagt een investering van 1 dag en € 80 exclusief 21% BTW (€ 96,80 inclusief BTW) als je een opstelling wilt laten doen en jouw unieke bijdrage aan de potluck lunch. Voor koffie, thee en iets lekkers erbij wordt door ons gezorgd.

Wanneer je als representant wilt deelnemen betaal je € 25 exclusief 21% BTW (€ 30,25 inclusief BTW).

Data en plaatsen

Deze workshop organiseren we eens per maand op Hof van Moeder Aarde en op uitnodiging op andere data en plaatsen.

  • Zaterdag 27 januari 2018, Hof van Moeder Aarde te Neede (Achterhoek)
  • Zaterdag 17 februari 2018, Hof van Moeder Aarde te Neede (Achterhoek)
  • Zaterdag 17 maart 2018, Hof van Moeder Aarde te Neede (Achterhoek)
  • Zaterdag 21 april 2018, Hof van Moeder Aarde te Neede (Achterhoek)
  • Zaterdag 23 juni 2018, Hof van Moeder Aarde te Neede (Achterhoek)
  • Zaterdag 21 juli 2018, Hof van Moeder Aarde te Neede (Achterhoek)

Meer informatie

Wil je graag meer informatie? Neem dan telefonisch contact op met Arjan Verschuur: 06 – 22 71 29 01.

Aanmelden

Meld je s.v.p. aan via het onderstaande aanmeldingsformulier. Na aanmelding ontvang je per e-mail een bevestiging met praktische details en een factuur.