Het pad van de ziel

Joyfulness

Wat is het pad van de ziel en hoe weet je wanneer je op de juiste weg zit?
Het antwoord daarop is makkelijker dan veel mensen denken.
We hebben de neiging om iets heel groots te maken van dat zielenpad. En op zich is het ook groots, het ligt alleen vaak veel dichterbij dan dat we denken.

De leidraad is vreugde, vandaar onze naam Joyfulness. En gelukkig is Joyce ook gezegend met een naam die vreugde betekent en heeft ze haar hele leven mogen oefenen in dit dan ook te leven. Wat niet wil zeggen dat wij nooit andere emoties ervaren dan vreugde. Maar ware vreugde kan er pas zijn als je alles voelt wat er te voelen valt.

Vreugde cultiveren

En dat is waar het vaak al snel mis gaat. Als kind leren we al dat bepaalde gevoelens niet gewenst zijn. in ons leven kunnen we dan of loyaal blijven aan ons familie systeem en daardoor van ons zielenpad af raken of we maken zelf bewuste of onbewuste keuzes die maken dat we afdwalen van datgene wat ons gelukkig maakt.

Veel Nederlanders spreken een beetje zuinig Calvinistisch vaak van ‘kleine geluksmomentjes’. Wij spreken liever van een leven barstensvol geluk. Met alle ups en downs die daarbij horen overigens. Deze diep kunnen doorvoelen maakt namelijk dat we altijd contact kunnen houden met onze ziel, met dat wat ons vreugde brengt.

Je zielenpad is dan niets meer of minder dan dat volgen wat jou gelukkig maakt, zolang dat niemand schaadt, en gewoonweg niets doen wat je geen plezier in hebt of daar op zijn minst een bewuste tijdelijke keuze in maken en daar de verantwoordelijkheid voor nemen. Je cultiveert dan als het ware jouw vreugde door deze als leidraad te nemen in je leven.

Daarnaast gaat jouw zielenpad ook aan dienstbaar zijn aan het grote geheel, dat is niet iets wat je kunt bedenken maar wat je wordt ingegeven zodra je durft te vertrouwen dat de stroom van het leven jou precies brengt waar je moet zijn ookal voelt dat soms nog zo oncomfortabel en onlogisch.

Onze Tools

Gedurende onze loopbaan hebben wij onze tools gevonden om mensen te begeleiden in het volgen van het pad van de ziel. En we beleven veel plezier aan het experimenteren met allerlei combinaties van deze tools.

Stem opstellingen

kunnen je helpen om diepliggende blokkades op je stem los te laten, die veroorzaakt worden door onbewuste verstrikkingen met het lot of de schuld van leden van je familiesysteem.

Soul Voice®

kan je helpen bij het diep voelen van je bewuste en onbewuste overtuigingen, klank geven aan daar waar het schuurt of blokkeert en tevens stem geven aan je gronding, je kracht en aan datgene waarmee je dan wel gevoed willen worden. Lees meer.

 Sound Healing

In sjamanistische rituelen gebruiken we de kracht van onze stem om ons met de krachten van hemel en aarde, de vier windrichtingen en de vier elementen te verbinden.  En als we een sound healing geven, laten we deze krachten door ons heen werken.

Systemisch Werk

helpt inzage te krijgen in je familiesystemen, aan dat wat wordt buitengesloten, aan dat waar je onbewust loyaal aan bent om zo de vrijheid te hebben om jouw eigen unieke zielenpad te kunnen volgen. Lees meer.

Sjamanistische Rituelen

Met enige regelmaat verzorgen we sjamanistische rituelen, zoals bijvoorbeeld een zweethutceremonie.

We genieten er van om in dit soort traditionele rituelen de helende kracht van etherische oliën en onze stem te gebruiken.

Systemisch spelen met bomen en planten

Door in mini-opstellingen bomen en planten te representeren, ontdekken we wat zij ons op zielsniveau te vertellen hebben. Soms blijkt dat wij als mensen bij kunnen dragen aan de heling van hun trauma’s. Lees meer.

Etherische Oliën

zijn onze vrienden in het bewandelen van ons zielenpad, ze geven je raad, ze ondersteunen en ze confronteren. Op deze gehele website kun je er heel erg veel over lezen.

Plant Spirit

Wat we van het sjamanisme geleerd hebben, is dat alle levende wezens bezield zijn en een geest hebben. En dat we als mens in staat zijn om innerlijk met de ziel en/of geest van planten te communiceren en samen te werken.