We weten uit eigen ervaring hoe het is om niet van het leven te genieten. Geplaagd te worden door negatieve, oordelende en beperkende gedachten over je zelf en/of anderen. Niet uit te durven spreken wat je echt denkt, voelt of verlangt. Van een geliefde te scheiden of een geliefde aan de dood te verliezen. Te hard te werken om de kost voor jezelf en je gezin te verdienen. Het gevoel te hebben dat alles moeizaam gaat. Burn-out te zijn. Schulden te maken om je rekeningen te kunnen betalen.

Kortom: in de loop van ons leven zijn we door diepe dalen gegaan. Uit eigen ervaring weten we dat het desondanks mogelijk is om (weer) gelukkig te zijn. Niet alleen als alles voor de wind gaat, maar ook als het flink tegenzit.

Onze visie op het creëren van plezier in je leven

Pijn en plezier horen beiden bij het leven. Of we wel of niet gelukkig zijn, is niet primair afhankelijk van de situaties die zich in ons leven voordoen, maar van de manier waarop we met deze situaties omgaan. Of meer precies: door de manier waarop we omgaan met de emoties die pijnlijke situaties met zich meebrengen.

Door emoties te onderdrukken neemt je vermogen om vreugde te ervaren af

We leven in een cultuur waarin het ongebruikelijk is om emoties vrij te uiten. In plaats daarvan leren we al op jonge leeftijd om gevoelens van angst, woede en/of verdriet te onderdrukken. Daarmee houden we de pijn onbewust vast. Wanneer we emoties onderdrukken, verdwijnen ze namelijk niet. In plaats daarvan worden ze – als nog te verwerken ervaringen – in ons onbewuste opgeslagen.

Onderdrukte emoties worden secundaire emoties

In plaats van kort en krachtig de pijn van een primaire emotie te voelen, kunnen we een leven lang last hebben van wat Bert Hellinger secundaire emoties noemt. Als we emoties niet in ons lichaam voelen, dan stijgt de energie van die emoties namelijk op naar ons hoofd. In plaats van gevoelens krijgen we dan emotie-gedachten. Angstige gedachten. Boze gedachten. Verdrietige gedachten. Emotie-gedachten die zich eindeloos blijven herhalen. Met Dr. Edward Bach zou je het ook negatieve gemoedstoestanden kunnen noemen.

Secundaire emoties worden beperkende overtuigingen

De zich eindeloos herhalende emotie-gedachten vormen langzaam maar zeker overtuigingen. Deze overtuigingen hebben een enorme invloed op ons leven. Enerzijds beperken ze onze waarneming van de werkelijkheid: wat er gebeurt nemen we waar door een gekleurde bril. Anderzijds werken ze als een magneet: onbewust trekken we situaties in ons leven aan, die deze beperkende overtuigingen bevestigen.

Door de emoties die pijnlijke situaties met zich meebrengen te onderdrukken, creëren we dus onbewust een negatieve spiraal. Het onbedoelde effect is dat we steeds ongelukkiger worden.

Een vreugdevol leven begint bij het herkennen van beperkende overtuigingen

Om deze negatieve spiraal te doorbreken zijn er drie dingen nodig. Ten eerste dat we leren om beperkende overtuigingen te herkennen. In de tweede plaats dat we de onderdrukte emotionele pijn die aan de basis van onze beperkende overtuigingen ligt loslaten. Hierdoor ontstaat er ruimte om beperkende overtuigingen te transformeren in positieve. En ten slotte dat we ons zelf weer aanwennen om onze primaire emoties spontaan te uiten.

De buitenwereld helpt ons bewust te worden van onze beperkende overtuigingen

Onze binnenwereld bestaat uit gedachten en gevoelens. Van slechts 1 a 5% van deze gedachten en gevoelens zijn we ons bewust. De overige 95 a 99% bestaat uit onbewuste gedachten en gevoelens. Ook onze beperkende overtuigingen zijn dus grotendeels onbewust. Het kan daarom best lastig zijn om ze te herkennen.

Gelukkig helpt de buitenwereld ons daar een handje bij. Als mens zijn we namelijk geneigd om die delen van ons zelf die we onbewust onderdrukken op de buitenwereld te projecteren en als negatief te beoordelen. Dat wat ons in negatieve zin in de buitenwereld opvalt, zegt dus veel over onze innerlijke wereld. Bovendien trekken we in de buitenwereld situaties aan, die resoneren met wat we – grotendeels onbewust! – vanuit onze binnenwereld uitstralen. De buitenwereld zal ons dus blijven triggeren, net zolang tot we onze onbewuste beperkende overtuigingen herkend hebben.

Beperkende overtuigingen kunnen getransformeerd worden door de onderliggende emotionele pijn los te laten

Om de emotionele pijn die aan een beperkende overtuiging ten grondslag ligt te kunnen loslaten, moeten we deze eerst beetpakken. De sleutel daartoe is om onderdrukte gevoelens van angst, woede en verdriet alsnog in ons lichaam te voelen en met onze stem te uiten. Daardoor ontstaat er onmiddellijk meer ruimte om vreugde te voelen. En dat niet alleen. In de leegte die zo ontstaat kunnen we met de kracht van onze intentie nieuwe positieve overtuigingen programmeren. Door dat bewust te doen, kunnen we de negatieve spiraal omzetten in een positieve spiraal. Met als bedoeld effect dat we steeds gelukkiger worden.

Onderdrukte emoties loslaten vraagt om lef en een bewuste keuze

Het transformeren van beperkende overtuigingen door onderdrukte emoties alsnog te doorvoelen en te uiten, is geen eenmalige actie maar een geleidelijk proces. Een proces dat vraagt om een flinke dosis lef en een bewust genomen besluit.

Er is lef voor nodig, omdat we emoties tegen zullen komen die we niet voor niets onderdrukt hebben. Bijvoorbeeld omdat er in onze kindertijd dingen gebeurt zijn die zeer bedreigend of traumatisch voor ons waren. Of omdat het in onze familie van herkomst taboe was om bepaalde emoties te uiten.

We hebben bovendien de kracht van ons bewustzijn nodig, omdat ons onbewuste overlevingsmechanisme gericht is op het op korte termijn ervaren van plezier. Op korte termijn kan het echter zeer onplezierig zijn om de pijn van een bedreigende situatie of traumatische gebeurtenis (alsnog) in ons lichaam te voelen. Instinctief zijn we dus geneigd om deze pijn – keer op keer – uit de weg te gaan. Het is dus belangrijk om te weten dat het je op lange termijn heel veel meer plezier oplevert!

Door primaire emoties spontaan te uiten, houd je plezier in het leven

Wanneer we gevoelens van angst, woede of verdriet in ons lichaam voelen en uiten, geeft dat onmiddellijk daarna weer ruimte om vreugde te voelen. Dat klinkt niet altijd even mooi, maar lucht wel altijd erg op. Het is net als bij het weer: na regen komt zonneschijn.

Veel mensen moeten echter een flinke drempel over om hun primaire emoties spontaan te uiten. Immers: mannen mogen niet huilen, vrouwen moeten altijd lief en aardig zijn en als je gewoon doet dan doe je al gek genoeg in Nederland. Zo kunnen we nog wel een rijtje beperkende (!) overtuigingen opnoemen in relatie tot het gebruik van onze stem. Vandaar dat we dit als stap 3 benoemen en niet als stap 1;-).

Onze aanpak

Wat ons geholpen heeft om gelukkiger, wijzer en gezonder door uitdagende levensomstandigheden te komen, geven we graag aan jou door. Daarbij maken we dankbaar gebruik van diverse methoden en hulpmiddelen die we ons de afgelopen 20 jaar eigen gemaakt hebben.

We zijn gespecialiseerd in de Soul Voice®-methode, familieopstellingen en systemisch werk en het gebruik van essentiële olie met therapeutische kwaliteit van doTERRA. Daarnaast maken we gebruik van aura- en chakra healing en reading, kunstzinnig dynamisch coachen, improvisatietheater en therapeutisch acteren, diverse vormen van meditatie en Bach Bloesem Remedies.

Spreekt onze visie en aanpak je aan?
Klik hier om te zien wat ons aanbod is voor meer plezier in je leven, relaties en werk!