Als (zingende) dagvoorzitter of procesbegeleider leid of begeleid Arjan vergaderingen, werkconferenties, heidagen, teamtrainingen en bottum-up veranderingsprocessen in organisaties. Dat is altijd maatwerk en begint dus met een intakegesprek met de opdrachtgever of het zelfsturende team, waarin we randvoorwaarden (qua tijd, geld en locatie), het doel, de inhoud en mogelijke werkvormen bespreken.

“Kenmerkend voor creatie- en transformatieprocessen in bedrijven en non-profit organisaties is dat het uiteindelijk individuele mensen zijn, die het werk – wel of juist niet – doen. Hun idealen en ambities geven de organisatie zowel draagkracht als richting. In het ideale geval zijn de visie, doelen en activiteiten van de organisatie als geheel goed afgestemd op de persoonlijke motieven van bestuurders (bestuur en directie) en medewerkers (beroepskrachten en vrijwilligers). Er is veel communicatie nodig om die afstemming tot stand te brengen. Die communicatie in effectieve banen leiden is de essentie van mijn werk als procesbegeleider.”

Arjan is in 1995 afgestudeerd als arbeidssocioloog, werkte van begin 1996 tot eind 2001 als trainer/adviseur bij een trainings-en adviesbureau en heeft zich vanaf begin 2002 als zelfstandig professional gespecialiseerd in de begeleiding van zelfsturende teams, zoals ondernemingsraden bij de overheid, clientenraden in de gezondheidszorg, besturen van patienten- en gehandicaptenorganisaties, familieraden in de GGZ en besturen van woonverenigingen.

“Ik heb veel gezien op dit gebied, maar zelden iemand die zo veelzijdig, inspirerend, motiverend, kundig en doortastend is als Arjan. Echt een aanrader.” – Rita Kolster, freelance notulist.

Ontdek nu zelf wat Arjan als procesbegeleider voor uw organisatie kan betekenen.

Neem vrijblijvend contact op voor een offerte op maat. Bel 06-22712901 of stuur een e-mail naar arjan@joyfulness.nu.