Systemisch spelen met bomen en planten

In opstellingen hebben we gaandeweg geleerd dat we elk deel van een groter geheel kunnen opstellen. Dus niet alleen leden van een familiesysteem of onderdelen van een organisatiesysteem, maar bijvoorbeeld ook delen van een eco-systeem. In dat laatste geval spreken we van een eco-systeem opstelling.

De onvoorwaardelijke liefde van het plantenrijk

In het najaar van 2017 kreeg Arjan de ingeving om een opstelling te doen op de relatie tussen mensen, bijen en planten. Wat in deze opstelling zichtbaar werd, is hoeveel – onbeantwoorde – liefde er vanuit het plantenrijk naar het mensenrijk stroomt. En wat het effect op planten is wanneer wij als mensen ons wel vanuit ons hart met hen verbinden. De representant van het plantenrijk zei hierover tegenover de representant van het mensenrijk: “Ik hou sowieso van jullie. Ook als jullie je niet met mij verbinden. Maar vanaf het moment dat jij je wel met mij verbond, raakte ik echt in extase”. En dat laatste was voor ons allemaal zichtbaar.

Systemisch spelen met bomen en planten

Na deze eerste eco-systeem zijn we regelmatig systemisch met bomen en planten gaan spelen. Door in niet oplossingsgerichte mini-opstellingen een representant voor een boom of plant op te stellen, bleken we zichtbaar, voelbaar en hoorbaar te kunnen maken wat bomen en planten ons te vertellen hebben. Bijvoorbeeld wat hun unieke kwaliteiten zijn en hoe wij elkaar over en weer kunnen ondersteunen in onze ontwikkeling. 

We genieten er van om anderen en ons zelf op deze manier kennis te laten maken met de bomen en planten die achter de etherische oliën van dōTERRA schuil gaan. En van de zielsverbinding die op deze manier met de bomen en planten ontstaat.

Wil jij weten wat bomen en planten jou te vertellen hebben?

Meld je dan aan voor een dagworkshop “Systemisch spelen met bomen en planten” of onze “Herbal Wisdom zomerweek”.

Opstellingen voor bomen en planten

Bij het systemisch spelen, wekt de gestalte die representanten van bomen en planten aannemen soms de indruk dat de desbetreffende boom of plant getraumatiseerd is. Dit kan bijvoorbeeld tot uiting komen in een niet liefdevolle houding t.o.v. (representanten van) mensen. Maar ook door ogen die niet open willen, fixatie van de blik op een plek op de grond of een repeterende beweging. Dit zagen we voor het eerst toen we systemisch speelde met de Witte Paardenkastanje die bij ons op Hof van Moeder Aarde staat. Dat was voor ons de aanleiding om een opstelling voor deze boom te doen. Maar dit zijn we later bijvoorbeeld ook bij Gember, Scharlei en Brandnetel tegen gekomen. En ook voor deze planten hebben we vervolgens een opstelling gedaan.

Individuele bomen en planten en hun dryade of plant-spirit

Tot nu toe lijkt het erop dat we niet te maken hebben met trauma’s van de individuele bomen of planten, maar met trauma’s van bomen- en plantensoorten. Dit is niet onlogisch wanneer je bedenkt dat individuele bomen en planten weliswaar een fysiek lichaam en een ether- of levenslichaam hebben, maar geen geïndividualiseerd astraal lichaam (ofwel: geen geïndividualiseerd drift- en gevoelsleven, zoals dieren) en ook geen geïndividualiseerd causaal lichaam (ofwel: geen geïndividualiseerde geest, zoals mensen). Bomen en planten hebben echter wel een groepsbewustzijn waarin het drift- en gevoelsleven van de hele soort zich afspeelt. Bij bomen wordt dit groepsbewustzijn een dryade genoemd en bij planten zou je dit de plant-spirit kunnen noemen. In diverse opstellingen hebben we inmiddels gezien dat als gevolg van trauma de verbinding tussen een fysieke boom of plant en zijn dryade of spirit verbroken kan zijn. Wat we ook hebben gezien, is dat het doen en laten van mensen vaak maar niet altijd een rol speelt bij het ontstaan van dit trauma. En uit het verloop van de opstellingen die we tot nu toe voor bomen en planten gedaan hebben, maken we op dat we als mensen ook een rol kunnen spelen bij het herstellen van deze verbinding. Dat doen we graag, omdat we ze op deze manier iets terug kunnen geven voor het vele dat we uit onvoorwaardelijke liefde van het plantenrijk ontvangen.

Is er een boom of plant waar jij een opstelling voor wilt doen?