Tijdens één van onze workshops met familieopstellingen kreeg Arjan de vraag of we een opstelling wilden doen voor drie sparrebomen. De aanleiding hiervoor was dat de eigenaar van de grond waar de bomen op stonden bang was dat de sparren aangetast zouden worden door een donkerbruine bastkever: de letterzetter. “En dat zou zonde zijn van de prachtige boomhut die ik tussen deze drie bomen heb laten bouwen”, aldus de grondeigenaar.

In tegenstelling tot mensen hebben bomen en planten geen geindividualiseerd bewustzijn. Net als stenen hebben ze wel een fysiek lichaam en net als bij dieren en mensen is dit een levend lichaam dat zichzelf kan voortplanten. Maar planten hebben geen individueel drift- en gevoelsleven (zoals dieren) en ook geen individuele geest (zoals mensen), maar wel een groepsbewustzijn waarin dit gevoelsleven zich afspeelt. Dit groepsbewustzijn wordt bij bomen een dryade genoemd. 

Om dit geest-aspect van de bomen bij de opstelling te betrekken, hebben we niet alleen representanten voor de drie fysieke sparrebomen opgesteld, maar ook een representant voor de dryade. Deze laatste koos positie midden tussen de drie fysieke bomen. Toen we vervolgens een representant voor de letterzetter opstelde, liep deze in een grote cirkel om de bomen heen. Op zoek naar een zwakke plek, die hij echter niet vond.

Aangezien de grondeigenaar mij meer bezorgd leek over de toekomst van zijn boomhut, dan over de toekomst van de bomen zelf, heb ik vervolgens ook nog een representant voor hem opgesteld. Wat we vervolgens te zien kregen sprak boekdelen. Zodra de grondeigenaar naar de bomen toeliep, week de dryade achteruit en kwam de letterzetter dichterbij. En als de grondeigenaar afstand van de bomen nam, keerde de dryade terug op haar positie tussen de drie bomen en nam de letterzetter weer afstand. De representant van de dryade gaf de grondeigenaar de volgende toelichting bij deze beweging: “Vertrouw maar op ons immuunsysteem. Dat is sterk genoeg om de letterzetter op afstand te houden. Maar als je dat niet doet, heeft dat een negatieve invloed op ons immuunsysteem en worden we juist kwetsbaarder”.  Daarnaast liet de representant van de dryade weten dat de bomen graag gewaardeerd worden om wie zij in wezen zijn en niet enkel om de functie die zij voor ons als mens hebben.